Skip to main content

Table 1 The primers used for real-time quantitative PCR analysis

From: Comparative analysis of differentially expressed genes between the ovaries from pregnant and nonpregnant goats using RNA-Seq

Gene name Primer sequence
SST S: 5′-ATCCCCGACTCCGTCAGTTT-3′
A: 5′-GCTCCAGCCTCATTTCATCCT-3′
SLC1A2 S: 5′-AAATGAATGGCGTCGTCCTAG-3′
A: 5′-GCCGTCAGGATAAGGAGCAT-3′
TSPAN1 S: 5′-GGCTCGCCCTATGTAAGAATG-3′
A: 5′-TGACTGCGTTGGTTCGGAT-3′
OSTF1 S: 5′-AAGCAACTATGTGGCAGAGCAG-3′
A: 5′-AAGCCCAGTAGAGGGCAGTG-3′
DEFB112 S: 5′-TGCCCAACTCACAACAGAACAT-3′
A: 5′-TGGTGGCACAGAAATTCCAAC-3′
UGDH S: 5′-CCCTATGAAGCCTGTGATGGT-3′
A: 5′-CCGTCAAAGATAAAGGCTGGT-3′
APOA2 S: 5′-CTTGCATTGACTGTGCTGCTC-3′
A: 5′-TCCATGAGGTCCTTGCCATAG-3′
FADS1 S: 5′-TCCGCAAAGACCCTGACATC-3′
A: 5′-ATTTGTGCTGGTAGTTGTAGGGC-3′
GAPDH S: 5′-GCATCGTGGAGGGACTTATGAC-3′
A: 5′-CGGCAGGTCAGATCCACAAC-3′